PREV
NEXT

IDEA StatiCa‘ya Hoş Geldiniz!

İnşaat mühendisleri, imalatçılar, danışman firmalar ve strüktürel analiz gerçekleştiren veya kullanan tüm disiplinler için yazılım geliştirmekteyiz. Geliştirme ekibimiz, strüktürler ve elemanlarının analizleri ile ilgili yeni yöntemleri araştırır, test eder ve uygular. Bunu baz alarak, IDEA StatiCa – mühendislerin daha hızlı üretmesini sağlayan, ulusal kod gereksinimlerini değerlendiren ve optimum miktarda malzeme kullanılmasını sağlayan- yazılımı geliştirdik. Bizler için yazılım geliştirme, dünyanın her tarafındaki inşaatları daha güvenli ve ucuza mal etmeye bir katkıdır.

Çelik bağlantı tasarımı yeniden keşfedildi!

Tüm çelik birleşim ve bağlantıları için EC/AISC’ye göre net pass/fail kontrolleri.

Herhangi bir topoloji, herhangi bir yük, dakikalar içerisinde!

Birleşim parametrelerinizi projeniz belirler, tersi değil.

Elemanların, kesitlerin ve detayların tasarlanması!

Donatılı ve öngerilmeli betonarme tasarımının zorluklarının üstesinden gelin.

Güvenilir ve anlaşılır!

Şeffaf kabuller ve beyaz kutu sonuçları yapısal kusur risklerini minimize eder.

Çelik Bağlantıların, Düğüm Noktalarının Tasarımı ve Koda Göre Kontrolü

IDEA StatiCa Connection, kaynaklı veya cıvatalı bağlantıları, 2B veya 3B düğüm noktalarını, tüm topolojilerin ankraj veya temelini tasarlar, kontrol eder. Çizimlerin de bulunduğu tam bir raporda EC / AISC / CISC standartlarına göre başarılı / başarısız kontrolleri sunar. Analiz için, sonlu elemanlara dayalı CBFEM yöntemi kullanılmıştır. Modelleme, düğüm noktasının tüm elemanlarını (plakalar, elemanlar, cıvatalar ve kaynaklar) elastik-plastik malzeme olarak dikkate alır. Öngermeli cıvatalar ve kaynakların plastik davranışı da göz önünde bulundurulur.

Tüm bağlantı ve düğüm noktalarının gerilme-şekil değiştirme analizini gerçekleştirir.. Artırılmış yük uygulanır, karşılık gelen gerilme-şekil değiştirme hesaplanır ve değerlendirilir. Bağlantı elemanları stabilitesinin lineer analizi yapılır. Karşılık gelen sapma şekilleriyle kritik yük katsayısı belirlenir.Dönme ve eksenel düğüm noktası rijitliği (rijit,yarı rijit ve sabitlenmiş) ve düğüm noktası özellikleri belirlenir. Sismik kontroller gerçekleştirilir. Düğüm noktası tasarım yükü tekrarlamalı hesaplanır.

Donatıların ve Betonarme Duvarların, Kirişlerin, Detayların Kod Kontrolü

IDEA StatiCa Detail her tip duvarı, kirişi ve kesik uçları, açıklıkları, asma elemanı, braketleri, diyaframları, çerçeve bağlantıları ve daha fazla ayrıntıyı (2B olarak) donatılandırır ve kontrol eder. Tam rapor ve malzeme listesiyle birlikte koda göre ULS ve SLS’nin doğru / hatalı kontrollerini net bir şekilde sağlıyoruz. Donatıların en etkili pozisyonu otomatik olarak belirlenir. Idea StatiCa Detail standart tasarım yaklaşımının sınırlarını aşmak için sonlu elemanlar analizini kullanır.

Arka planda “Non-Linear Analiz” yapar. Gerilme-şekil değiştirme, basınç alanı teorisinin düzenlenmesi ile tanımlanır. Donatı sonuçlarında “tension chord model.” baz alınır. Çatlak genişliği ve çökme kontrolleri.Basınç yumuşaması. Çekme sertleşmesi. Sonuçlar “ETH Zürih” tarafından doğrulanmıştır.

Global İş Akışında Idea StatiCa

Projenizi sıfırdan yapın ya da SCIA Engineer,Robot,SAP 2000,RFEM,AxisVM,ConSteel ve diğer yazılımlardan yükleri ve geometrileri ile beraber içe aktarın.

TOP