YAPI BİLGİ MODELLEMESİNE DIGITOLIA İLE GEÇİN!

Uzman Mimar Ekibimizle Proje Danışmanlığı Vererek Sizi BIM’e Geçiriyoruz

BIM Nedir?

BIM, bir binanın tüm yaşam döngüsü boyunca ihtiyaç duyabileceği tüm verilerin üç boyutlu bir model içerisinde oluşturulması ve yönetilmesi sürecidir. Azami ölçüde faydalanıldığı takdirde akıllı üç boyutlu model oluşturulması ile başlayan süreç; projenin plan, tasarım, inşa ve bakım aşamalarında ihtiyaç duyulabilecek belge yönetimi, koordinasyon, analiz ve simülasyon hizmetlerine olanak sağlamaktadır.

BIM Nedir?

  • Nesne tabanlı 3 boyutlu akıllı yapı modelleri oluşturmak
  • Proje doküman oluşturma ve yönetim süreçlerini standart hale getirmek
  • Yapı yaşam döngüsü boyunca veri akışını sistematik hale getirmek
  • Tasarım ve projelendirme sürecinde inşa ve işletme etaplarında karşılaşılabilecek büyük maliyetli olası riskleri öngörerek minimize etmek
  • BIM modeli üzerinden yapılacak analizler ile yapı performansını arttırmak, inşa ve işletme maliyetlerini düşürmek

PLAN

Yapıyı etkileyecek fiziksel çevre verilerinin bağlamsal modeller ile birleştirilmesi ile proje planlama süreçlerine bilgi sağlayın.

TASARIM

Yapının konsept tasarım, analiz, detaylandırma ve belgelendirme süreçlerini bilgi modeli temelinde ilerleterek planlama ve lojistik aşamalarına bilgi sağlayın.

İNŞAAT

İnşaat sürecini mevcut dijital modeli kullanarak olası risklerden arındırın. Dijital analizler ile optimum zamanlama ve verimlilik sağlayın.

İŞLETME

BIM modelinizi, tamamlanmış varlıkların işletilmesi ve bakımında kullanın. İşletme sürecindeki olası risklerinizi dijital BIM modelleri ile optimize edin.

BIM Neden Önemlidir?

BM’ye göre, 2050’de dünya nüfusu 9,7 milyar olacak. Dünya genelinde mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörü; sadece global talebi karşılamak için değil, aynı zamanda hem daha akıllı hem de daha esnek alanlar yaratmaya yardım etmek için daha akıllıca ve daha verimli tasarım ve inşaat yöntemlerine yönelmelidir. BIM, tasarım ve inşaat ekiplerinin yalnızca daha verimli şekilde çalışmasına imkan tanımakla kalmaz, aynı zamanda süreç sırasında oluşturduğu verilerle operasyon ve bakım faaliyetlerinden faydalanmasını da sağlar. Bu nedenle BIM dünya genelinde giderek daha fazla yerde zorunlu kılınmaktadır. Şu anda BIM’i zorunlu kılan 12 ülke vardır ve yakın zamanda 11 ülke daha bunların arasına katılacaktır.

BIM Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

BIM mekanları, sistemleri, ürünleri ve gerekli bilgi listelerini bir arada veya ayrı ayrı tek bir merkezde görüntüleyebilmenize olanak sağlar. Böylece binanın tüm yaşam döngüsü boyunca ihtiyaç duyulan spesifik veriler ve bu veriler arasındaki ilişkiler sistematik bir şekilde izlenebilir. Hatta modeller üzerinde yapılan çakışma tespitleri ile yapımın çeşitli aşamalarında ortaya çıkabilecek tüm riskleri size dijital halde sunar. Bu şekilde, hata veya tutarsızlık riski azalır ve gereksiz maliyetler en aza indirilir.

Sektörünüzde BIM Nasıl Kullanılır?

BIM'in iş ve şirket süreçlerinizi optimize etmeye nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Mimarlık

Proje yaşam döngüsü boyunca daha iyi tasarım kararları verin, inşa etme performansını daha iyi hale getirin ve daha verimli bir şekilde iş birliği yapın.

İnşaat Mühendisliği

Öngörülebilirliği, üretkenliği ve karlılığı artırmak için akıllı ve birbirine bağlı iş akışlarını kullanın.

İnşaat Yönetimi

Şantiyenizi dijital ortama aktarın ve proje bilgilerini, tasarımdan yapım ve proje teslimatı aşamasına kadar birbirine bağlayın.

Entegre BIM Araçlarını Bir Koleksiyonda Edinin

BIM süreçlerinde temel olarak kullanılan Revit ve Navisworks araçları ile birlikte tüm süreçte ihtiyacınız olabilecek birçok entegre aracı Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Koleksiyonu ile çok daha uygun fiyatta edinin.

* BIM Sürecindeki Ortak Veri Ortamı, Birlikte Çalışabilirlik Süreçleri ve Saha Yönetimi Çözümleri için BIM 360 Serisine göz atın.

Hizmetlerimiz

Teknoloji Danışmanlığı

Firmanız için BIM projeleriniz kapsamında gerekli tüm yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi.

Eğitim Hizmetleri

• Revit Eğitimleri
• Navisworks Eğitimi
• Dynamo Eğitimi
• BIM 360 Modül Eğitimleri

Danışmanlık Hizmetleri

• Pilot Proje Danışmanlığı
• BIM Proje Danışmanlığı
• BIM Implemantasyon Danışmanlığı
• BIM Style Book Danışmanlığı

Ücretsiz Deneme Yapın

Açık standartlar ve iş akışlarını baz alan, yapı tasarımında, uygulamasında ve işletilmesinde işbirliği esası kullanılmasına evrensel bir yaklaşımdır.

TOP